Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Rozpoczął się nabór prac magisterskich w tegorocznej, siódmej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów tematyką turystyki, a w szczególności pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim, wyróżnienie utalentowanych absolwentów szkół wyższych oraz wspomaganie procesu edukacji przyszłych kadr turystycznych.

Termin składania prac konkursowych wyznaczony został na 6 sierpnia 2021 r. a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w roku ogłoszenia danej edycji konkursu lub w ciągu trzech poprzednich lat kalendarzowych na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Kwalifikują się jedynie prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich, które uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie.

Do pobrania:

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.umww.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-turystyki