Bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek

Zapraszamy na bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek, realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych we współpracy z WOT. Piloci wycieczek specjalizujący się do tej pory w wyjazdach zagranicznych, poprzez kurs doszkalający otrzymają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat walorów turystycznych wszystkich 16 województw oraz poszerzą informacje na temat specyfiki pracy w Polsce, natomiast piloci już pracujący na rynku krajowym otrzymają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystycznych poszczególnych regionów.

Zaliczenie 16 sesji szkoleniowych on-line o poszczególnych województwach, zdanie egzaminu i otrzymanie specjalnego certyfikatu zwiększy nie tylko zasób wiedzy i kompetencji uczestników, ale również uatrakcyjni ofertę usług świadczonych przez grupę zawodową pilotów wycieczek.

Cele i zakres kursu: poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników kursu na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju.
Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe (po 4 godziny zajęć dla każdego województwa; godz. 10.00-14.00).
Czas trwania: od 07.06.2021r do 23.08.2021 r. (częstotliwość zajęć: średnio raz na 1-2 tygodni).
Odbiorcy kursu: grupa zawodowa piloci wycieczek.

Główne założenia kursu:

 • zajęcia szkoleniowe odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy webinarowej
 • kurs przewidziany jest dla min. 100 pilotów wycieczek z całej Polski, posiadających stosowne uprawnienia (kwalifikacje) takie jak: legitymacja pilota wycieczek lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek lub certyfikat kwalifikacji „pilotowanie imprez turystycznych” lub zaświadczenie od organizatora turystyki potwierdzającego pilotowanie imprez turystycznych,
 • zapisy uczestników odbywać się będą na podstawie kolejności zgłoszeń,
 • ilość zajęć: 64 godziny zegarowe – po 4 godziny na temat każdego województwa
 • kurs trwać będzie minimum 8 tygodni; uwzględniając przypadające w tym okresie przerwy świąteczne i ewentualne przesunięcia zajęć, związane z czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. choroba prowadzącego, niedostępność platformy webinarowej itp. mogące spowodować wydłużenie trwania kursu,
 • w celu ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu uczestnik musi wykazać się minimum 75% frekwencją uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz musi zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem (egzamin w formie testu, z minimalnym osiągnięciem 60% prawidłowych odpowiedzi).

Tematyka zajęć

 1. Województwo – krótka charakterystyka danego województwa (w tym: położenie, ukształtowanie powierzchni, podział, aktualne dane statystyczne) /ok. 30 minut/
 2. Atrakcje turystyczne regionu – najważniejsze atrakcje turystyczne w punktu widzenia ruchu turystycznego – w każdym regionie muszą być uwzględnione m.in. wybrane produkty turystyczne uhonorowane Certyfikatem POT, Polskie Marki Turystyczne, destynacje EDEN Polska /ok. 1 godzina 20 minut /
 3. Tradycja, lokalne zwyczaje oraz lokalne wydarzenia /ok. 1 godzina/
 4. Lokale produkty i kuchnia- najbardziej znane potrawy w województwie, z czego słynie kuchnia regionalna, gdzie i kiedy odbywają się lokalne festyny itp. /ok. 30 minut/
 5. Techniczna strona pilotażu – wskazówki m.in. jak obsługiwać trudne grupy oraz problematycznych turystów, prowadzenie grup mieszanych (w których są turyści niepełnosprawni /ok. 10 minut /
 6. Ciekawostki związane z województwem, anegdoty itp. /ok. 30 minut/
 7. Pytania i odpowiedzi – /pozostały czas/

Harmonogram zajęć

07.06 – województwo dolnośląskie
08.06 – województwo kujawsko-pomorskie
14.06 – województwo lubelskie
15.06 – województwo lubuskie
21.06 – województwo łódzkie
22.06 – województwo małopolskie
28.06 – województwo mazowieckie
29.06 – województwo opolskie
05.07 – województwo podkarpackie
12.07 – województwo podlaskie
19.07 – województwo pomorskie
26.07 – województwo śląskie
02.08 – województwo wielkopolskie
09.08 – województwo świętokrzyskie
16.08 – województwo warmińsko-mazurskie
23.08 – województwo zachodniopomorskie
26.08 – egzamin końcowy

Zgłoszenia

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres: kontakt@forumrot.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie FROT.

Formularz zgłoszenia do pobrania: