Szkoleniowe wizyty studyjne dla branży agroturystycznej – dolnośląskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy na wizytę studyjną

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Dolnośląską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej pn. ,,Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej” w województwie dolnośląskim.

Wizyta studyjna skierowana jest do osób:

  • z województwa wielkopolskiego (5 miejsc),
  • z województwa dolnośląskiego (5 miejsc),
  • z województwa zachodniopomorskiego (5 miejsc)
  • z województwa kujawsko-pomorskiego (5 miejsc)

pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tym sektorze.

Termin wizyty: 07 – 08 czerwca 2021 r.

Warunki uczestnictwa

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować  i przesłać na wskazane poniżej adresy email do dnia 01 czerwca 2021 r.

FORMUARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

  • Rekrutacją osób z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zajmuje się  Wielkopolska Organizacja Turystyczna, adres email: projekty@wot.org.pl.
  • Rekrutacją osób z województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje się: Kujawsko -Pomorska Organizacja Turystyczna, adres email: m.lewandowska@k-pot.pl
  • Rekrutacją osób z województwa dolnośląskiego zajmuje się: Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
    adres email: marek.janczyszyn@dot.org.pl.

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas wyjazdu.

O wyborze uczestników wyjazdu studyjnego decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę
w tych sektorach. Udział w wyjeździe studyjnym wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do wyjazdu skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna pokrywa koszty: transportu w miejscu odbywania wizyty studyjnej, noclegu, wyżywienia podczas wizyty,

Program wyjazdu studyjnego

7 czerwiec 2021 r.

10.00 – Spotkanie z uczestnikami w okolicy Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

10.30 – Wyjazd z Wrocławia

11.30 – Wizyta w gospodarstwie Z chaty Łaników w Wierzchowicach (prezentacja oferty oraz produktów regionalnych)

13:00 – Wizyta u producentów soków Tłoczna Podochyła w Miliczu (prezentacja oferty, degustacja regionalnych soków owocowych)

14:30 – Obiad w Akademii Kuraszków (prezentacja oferty obiektu)

17:00 – Zwiedzanie obiektu Hotelu Naturum w Rudzie Sułowskiej wraz ze zwiedzaniem kompleksu Stawy Milickie

20:00 Kolacja w Gospodzie 8 Ryb (regionalne menu – ryby słodkowodne)Nocleg : Hotel Naturum w Rudzie Sułowskiej

 

8 czerwiec 2021 r.

08:00 – Śniadanie (Hotel Naturm)9:00 – Wykład i dyskusja na temat współczesnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki
i turystyki wiejskiej oraz potrzeb i preferencji turystów (Hotel Naturum)

13:00 – Obiad w Karczmie Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej (prezentacja oferty obiektu)

16:00 – Wizyta w Gospodarstwie Rolnym M. Sznajder w Karnicach (prezentacja oferty, warsztaty kiszonkowe)

19:00 – Powrót do Wrocławia

 

Odwiedź portal KSOW- http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich