Frekwencja w obiektach Szlaku Piastowskiego w 2020 r.

Przedstawiamy zestawienie frekwencji odwiedzających w obiektach Szlaku Piastowskiego w 2020 roku. Pandemia COVID-19 i zmieniające się obostrzenia miały ogromny wpływ na liczbę podróżujących. Obiekty były czasowo nieczynne lub mogły przyjmować ograniczoną liczbę turystów. Niestety, nie wszystkie podmioty udostępniły dane, stąd nie jest to pełen obraz sytuacji.

©Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Jak widać, pandemia wyraźnie odcisnęła swoje piętno także na obiektach Szlaku Piastowskiego. Spadki frekwencji były różne w poszczególnych obiektach. Wyniosły od 24% (Kalisz–Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu: z 17 466 os. w 2019 r. do 13 242 os. w roku 2020) do ponad 90% (Baszta Dorotka: z 8 321 w 2019 r. do 517 os. w 2020 r.).

Jeśli zsumujemy wizytujących odnotowanych we wszystkich obiektach w 2020 r., otrzymamy liczbę 179 406 osób. To niecałe 35% ruchu z roku 2019. Należy jednak pamiętać, że nie posiadamy pełnych informacji z obiektów, w związku z czym dane te są zaniżone.

Obiektywnym źródłem informacji będą jednak dane przekazane przez Organizację Turystyczną Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie. Wynika z nich, że w 2019 r. liczba osób korzystających z usług informacji turystycznej w Gnieźnie spadła o 48,81% w porównaniu z rokiem poprzednim. O 81,55% spadła natomiast liczba grup wycieczkowych obsłużonych przez przewodników zrzeszonych w OT Szlak Piastowski.

Źródło: Departament Sportu i Turystyki, UMWW