Koniński Słup Drogowy nagrodzony w konkursie SARP

Koniński Słup Drogowy, czyli najstarszy zachowany znak drogowy w Polsce i w tej części Europy –  jeden z elementów rewitalizowanego Szlaku Piastowskiego, otrzymał Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnienie dla Konińskiego Słupa Drogowego jest podwójne, gdyż został nagrodzony w kategorii Przestrzeń Wspólna oraz otrzymał tegoroczne Grand Prix konkursu.

Koniński Słup drogowy – pierwotnie wyznaczający połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy – to unikatowy, pochodzący z 1151 roku zabytek i pomnik najdawniejszych rozdziałów historii Polski. Jest jednym z najważniejszych w najciekawszych obiektów na Szlaku Piastowskim. Jego rewitalizacja była możliwa dzięki realizowanemu przez Wielkopolską Organizację Turystyczną projektowi Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programowi Operacyjnemu (WRPO), w którym miasto Konin było jednym z partnerów.

study tour na szlaku piastowskim
Koniński Słup Drogowy

W ramach wykonanych prac całkowicie zmieniła się przestrzeń wokół kościoła Św. Bartłomieja, gdzie stoi słup. Architekci stojący za projektem – Joanna Grześkowiak i Maciej Gierwielaniec w nowatorski sposób przywrócili mu naturalne otoczenie, jakim jest droga. Jej meander, wykonany z celowo korodującej blachy, jednocześnie kontrastuje z otoczeniem, jak i tworzy z nim dialog, nawiązując kolorystycznie do ceglanych ścian gotyckiej świątyni. Zdaniem Sądu Konkursowego, Architekt wykazał się dużą wrażliwością i bezbłędna oceną problemu, z którym przyszło mu się zmierzyć, skromność użytych środków wyrazu i efekt tym uzyskany budzi podziw.

Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy, a za jego powołaniem stoją wieloletnie wysiłki poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Swoim patronatem konkurs objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski. Celem jest wybranie wyróżniających się projektów architektonicznych, zrealizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego, a także – w specjalnej kategorii Produkt Eksportowy – projektów wielkopolskich architektów, zrealizowanych poza granicami województwa.