Bezpłatny e-learning dla turystyki

Wraz z początkiem roku Wielkopolska Organizacja Turystyczna uruchomiła pierwszą w Polsce platformę e-learningową, na której pracownicy branży turystycznej mogą nieodpłatnie rozwijać swoje kompetencje i zdobywać nową, użyteczną wiedzę.

Wiedza i informacja to podstawa każdego przedsięwzięcia i klucz do skutecznej pracy w dowolnej dziedzinie. Mając na celu rozwój branży turystycznej oraz podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w tym sektorze, Wielkopolska Organizacja Turystyczna stworzyła platformę szkoleniową skierowaną do wszystkich profesjonalnie zajmujących się turystyką. Udostępniamy szkolenia skierowane zarówno do pracowników bezpośrednio obsługujących klienta, jak i do managerów czy osób podejmujących decyzje strategiczne. 

Z początkiem 2021 roku na stronie szkolenia.wot.org.pl udostępnione zostały pierwsze trzy kursy w ramach pionierskiego projektu platformy e-learningowej. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskanemu przez WOT dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego. Nasze szkolenia są przygotowane przez profesjonalny zespół trenerów. W jego składzie znajdują się tak praktycy, jak i naukowcy specjalizujący się w danej dziedzinie. To gwarantuje wysoką jakość udostępnianych treści oraz zgodność z najnowszym stanem wiedzy.

Pierwsze trzy szkolenia zostały opracowane pod kierunkiem prof. Aliny Zajadacz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zgodnie z założeniami ministerialnego projektu są one poświęcone turystyce dostępnej:

  • Obsługa klienta niepełnosprawnego
  • Uwarunkowania i praktyka turystyki dostępnej
  • Standardy WCAG 2.1, czyli wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych

Na nowej platformie WOT zamieszczone są nie tylko kursy, ale także zapisy webinariów oraz materiały dodatkowe: podręczniki i manuale, które tworzą kompendium wiedzy, podsumowujące i rozszerzające treści zawarte w kursach online. Dostęp do wszystkich treści jest darmowy, wymagana jest jedynie rejestracja na platformie szkoleniowej. Projekt ma charakter długoterminowy, a platforma będzie sukcesywnie rozwijana i wzbogacana o nowe kursy i nowe materiały uzupełniające. Co więcej, wszystkie już zamieszczone informacje będą na bieżąco aktualizowane.