Przemysław Dębski nowym członkiem zarządu

Podczas posiedzenia Zarządu WOT, które odbyło się 5 sierpnia 2020 roku, podjęto decyzję o przyjęciu w skład Zarządu WOT nowego członka. Został nim Przemysław Dębski – burmistrz Miasta i Gminy Pyzdry. Zastąpił on w składzie zarządu panią Agnieszkę Rzempała-Chmielewską reprezentującą Powiat Gnieźnieński, której serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę.

To własnie z inicjatywy burmistrza Przemysława Dębskiego gmina i miasto Pyzdry przystąpiły do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w 2016 roku. Położona w centralnej Wielkopolsce, na skraju Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego gmina Pyzdry od lat podejmuje szereg działań mających na celu rozwój turystyki oraz wypracowanie własnej marki turystycznej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat powstały między innymi przystań na Wielkiej Pętli Wielkopolski, promenada nadwarciańska i największy w Wielkopolsce mural oraz podjęto się rewitalizacji zabytkowego wiatraka holendra, który zostanie przekształcony w pełni interaktywny obiekt edukacyjny. Pyzdry były również jednym z partnerów projektu rozwoju Szlaku Piastowskiego. W jego ramach dokonano rewitalizacji zabytkowego domu podcieniowego na pyzdrskim rynku, w którym ulokowano ekspozycję poświęconą czasom piastowskim.