Spotkanie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Wymiana doświadczeń, możliwość wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne oraz potrzeba zmian w ustawodawstwie dot. turystyki to najważniejsze tematy dyskutowane podczas pierwszego w tym roku spotkania Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT). Wielkopolska liczy na wpływ funduszy zewnętrznych na rozwój i promocję turystyki.

3 lutego 2020 r. w Muzeum Warszawy spotkali się przedstawiciele 13 regionalnych organizacji turystycznych z całej Polski, wśród których obecny był dyrektor biura WOT – Artur Krysztofiak. Znaczną część spotkania poświęcono dyskusji nad koniecznością zmian w funkcjonowaniu systemu promocji turystycznej w Polsce oraz wprowadzeniem podatku turystycznego. Wszystkie organizacje wyraziły chęć wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na działania związane z promocją turystyczną. Analizie poddano kilka potencjalnych źródeł finansowania, z których FROT może skorzystać w kolejnych latach.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna już na przełomie 2019 i 2020 r. zaproponowała współpracę przy projekcie promocji turystyki wiejskiej ościennym trzem województwom. Wspólny projekt, którego liderem jest WOT, złożono w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponadto Wielkopolska oczekuje na wyniki konkursu Ministerstwa Rozwoju, do którego również aplikowała o fundusze. Wierzymy, że pozyskanie dodatkowych środków na innowacyjne działania mające na celu rozwój turystyki w naszym regionie, to tylko kwestia czasu.