35. Walne Zebranie członków WOT

Za nami ostatnie w tym roku Walne Zebranie członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań, ale też kreślenia planów na kolejne 12 miesięcy. Podczas 35. Walnego Zebrania przedstawiciele członków WOT rozmawiali o tym, co udało się osiągnąć w mijającym roku, zarówno w sferze promocyjnej, jak i budowania sieci współpracy. Omówiony został zarówno projekt rozwoju Szlaku Piastowskiego, którego WOT był liderem, jak również szereg innych działań skierowanych na rynki krajowe i zagraniczne. Podczas dyskusji pojawiło się wiele cennych wniosków i pomysłów, które będziemy starali się wykorzystać, aby nasza praca był jeszcze bardziej efektywna i zauważalna. Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy. Przypominamy też, że nasze biuro jest zawsze otwarte dla wszystkich członków i chętnie omówimy wszelkie koncepcje i wnioski podczas spotkań bilateralnych.

W drugiej części spotkania dyrektor biura Artur Krysztofiak przedstawił plany naszego stowarzyszenia na rok 2020. Wśród priorytetów wskazał jeszcze silniejsze niż dotychczas budowanie rozpoznawalnej i spójnej marki turystycznej Wielkopolski, a także wzmocnienie pozycji WOT jako kluczowego partnera w zakresie współpracy na rzecz rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Przedstawione plany spotkały się z aprobatą zebranych, jako że zarówno plan działania, jak i plan finansowy zostały jednogłośnie przyjęte.

Grudniowe Walne Zebranie było także momentem pożegnań. Oficjalne podziękowania z rąk prezesa Tomasza Wiktora odebrała pani Gabriela Kosmala, która pracując przez wiele lat w Komisji Rewizyjnej reprezentowała gminę Nowe Miasto Nad Wartą. Zakończenie pracy w Zarządzie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej ogłosiła również pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska, reprezentująca powiat gnieźnieński. Dziękujemy za lata zaangażowania i wspólnej pracy na rzecz turystyki w Wielkopolsce!

Dodatkowym, choć arcyciekawym akcentem było wystąpienie Huberta Gonery z firmy Landbrand, doświadczonego praktyka z dziedziny marketingu miejsc, który opowiadał o korzyściach płynących z budowania sieci współpracy w turystyce, jako przykład podając przykłady udanych realizacji z różnych regionów Polski.