Projekt rozwoju Szlaku Piastowskiego zrealizowany w 100% poprawnie

Realizacja projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” pomału zbliża się do końca. Oznacza to zarazem czas na podsumowania, jak i na sprawdzenie poprawności wykonanych działań i ich zgodności z planem.
W dniach 7 – 30 października pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowie EFTA I Audytu Pozostałych Środków Publicznych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO.
Przeprowadzony audyt miał dać odpowiedź na kilka istotnych pytań:
  • czy wybór Wykonawców był zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadą konkurencyjności?
  • czy zadeklarowane wydatki są zgodne i poniesione zgodnie z przepisami?
  • czy zachowano zapisy dotyczące informacji i promocji, czy wdrożono projekt zgodnie z umową?
  • czy prowadzono zapisy księgowe i wdrożono ścieżkę audytu?
  • czy osiągnięto założone cele projektu?
Wykonany audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości w części realizowanej przez lidera projektu czyli Wielkopolską Organizację Turystyczną, a raport końcowy został przyjęty bez zastrzeżeń.