Nowe obiekty Szlaku Piastowskiego

10 września uczestniczyliśmy w posiedzeniu Rady Programowo – Naukowej Szlaku Piastowskiego, podczas którego podjęta została decyzja o włączeniu do Szlaku Piastowskiego Baszty Dorotki w Kaliszu oraz Traktu Królewskiego w Gnieźnie oraz o przyznaniu Skansenowi Miniatur w Pobiedziskach statusu obiektu gwarantowanego. Przypomnijmy, że wszystkie trzy wspomniane miejsce były partnerami w realizowanym przez nas projekcie rozwoju Szlaku Piastowskiego. Pozostałymi partnerami są Konin i Pyzdry.

Co więcej, jest szansa, że w najbliższych latach Szlak Piastowski wzbogaci się o kolejne miejsce. Wniosek o wpisanie w przebieg Szlaku oraz akces do Klastra turystycznego Szlak Piastowski złożyło Rogoźno. Miasto ma silne związki z Piastami – istniał zamek kasztelański, który m.in. był miejscem skrytobójczej śmierci króla Przemysła II. Proces ten może potrwać kilka lat, w ciągu których musza zostać spełnione warunki postawione przez Radę.

Istotnym punktem spotkania było również omówienie kwestii przygotowania strategii komunikacji dla całego Szlaku Piastowskiego, Zadanie to weźmie na siebie samorząd województwa kujawsko – pomorskiego. Niezwykle istotne jest, aby po wdrożeniu spójnego brandingu oraz oznakowania szlaku wprowadzić spójny i profesjonalny system komunikacji z turystami odwiedzającymi Szlak Piastowski.

Przypomnijmy na koniec, że Rada Programowo – Naukowa Szlaku Piastowskiego to grono 30 osób: naukowców, samorządowców i gestorzy obiektów znajdujących się na szlaku. Rada decyduje o przebiegu Szlaku, obiektach, które wchodzą w jego skład oraz dba o jakość oferty turystycznej.