Postępowanie ofertowe zgodnie z zasada konkurencyjności

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

W związku z realizacją projektu nr RPWP.04.04.01-30-0001/17, „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza Postępowanie Ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. na: „Produkcję, dostawę i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego”. Szczegóły postępowania przedstawiono w załączniku.

Numer ogłoszenia: 1107944- Baza konkurencyjności
Data zamieszczenia: 27/04/2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Data obowiązywania: 27/04/2018-11/05/2018

Kontakt: Joanna Smolińska, Specjalista ds. Finansowych
tel. 61 66-45-239, joanna.smolinska@wot.org.pl

UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

W związku z ogłoszonym postępowaniem ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na ,,Produkcję, dostawę i opracowanie graficzne gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna informuje, iż w dniu 7 maja 2018 r. nastąpiło przedłużeniu terminu składania ofert, zmiana terminu otwarcia ofert oraz zmiana treści postępowania ofertowego.
Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności: nr 1107944 z dnia 27/04/2018 Zawiadomienie o zmianach, a także tekst jednolity Postępowania ofertowego przedstawiono w załącznikach:

Do pobrania