Produkcja gadżetów promocyjnych

Produkcja gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego.

Projekt nr RPWP.04.04.01-30-0001/17. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego zadanie:

Produkcja gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Szlaku Piastowskiego.

Wszystkie gadżety muszą odpowiadać wymogom unijnym. Oznaczenia na przedmiotach służących promocji Funduszy Europejskich powinny być wykonane w sposób trwały, trudny do usunięcia. Każdy gadżet musi zawierać minimum oznaczenie Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej, zgodnie z oznakowaniem wskazanym pod poniższym linkiem

http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku. Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 02/03/2018 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: monika.stecewicz@wot.org.pl,

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Biura Projektów Pani Monika Stecewicz.

Do pobrania