Zapytanie ofertowe – na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących
Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego

z dnia 28.10.2016 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

wyniki zapytania

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie oferty w zakresie wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego.

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Prosimy o przesłanie ofert na realizację zamówienia do dnia 4 listopada 2016 r do godziny 16:00.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania usawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164)

Osoba do kontaktu: Dobiesława Dembecka, tel. 61/66-45-239, e-mail:dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

Do pobrania