ROZEZNANIE RYNKU na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015

Poznań, dnia 09.12.2014r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
ROZEZNANIE RYNKU
 
na usługę transportu wydawnictw promocyjnych
na targi krajowe oraz zagraniczne
w roku 2015
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego „transport wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne” w roku 2015.
Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazujemy Państwu szczegóły do wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 15.12.2014r., godz. 10:00.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl
Z wyrazami szacunku,
Ewa Przydrożny

Dyrektor Biura WOT

Do pobrania