ROZEZNANIE RYNKU na artykuły sponsorowane w miesięcznikach

Poznań, dnia 27.08.2014 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Artykuły sponsorowane w
miesięcznikach
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji zawierającej  ogólną kalkulację co do wartości netto i brutto całości opisanego niżej zakresu zamówienia (obejmującego artykuły sponsorowane o Wielkiej Pętli Wielkopolski).
            Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 3 września 2014r.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Przemysław Woźniak tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.plmariusz.kumolka@wot.org.pl;
Z wyrazami szacunku,
Ewa Przydrożny
Dyrektor Biura
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 
 
I.    Informacje o projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
Celem projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu
o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta-Gopło. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70 aż z Kaliningradem.
Projekt Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promuje walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych w pobliżu miast i miasteczek. Miejscem realizacji projektu jest teren Wielkopolski oraz wybrane miejsca na terenie kraju i na terenie wybranych krajów europejskich. Grupy docelowe na rynku krajowym stanowią mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski. Ponadto do grupy tej zalicza się osoby uprawiające turystykę motorowodną, kajakową, właścicieli łodzi płaskodennych, barek itp. Promocja projektu oraz jego poszczególne etapy obejmować będą również rynek niemiecki (turyści z regionów Partnerstwa Odry tj. Berlin, Branderburgia, Meklemburgia – Przedpomorze i Saksonia), rynek niderlandzki oraz rynek francuski.
Jednym z zadań projektu jest promocja poprzez tzw. artykuły sponsorowane w prasie branżowej oraz w dodatkach dotyczących turystyki, jakie wydają dzienniki i popularne miesięczniki.
Wskazane artykuły sponsorowane promujące markowy produkt o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski powinny być zróżnicowane pod kątem zakresu tematycznego, odpowiadającego konkretnym formom aktywności w zasięgu Wielkiej Pętli Wielkopolski – turystyki wodnej.
II.     Zakres prac
Zakres prac obejmować będzie promocję turystyki wodnej na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski, poprzez tzw. artykuły sponsorowane, które zamierzamy skierować do różnych grup odbiorców, w tym do czytelników popularnych miesięczników.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) prosi o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto opracowania i publikacji 2 artykułów sponsorowanych o tematyce turystyki wodnej na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski w dodatkach dotyczących turystyki:
  • 2 artykuły sponsorowane w IV kwartale 2014r. (publikacja do 30 listopada 2014r.) w opcji dla każdego artykułu: 
  • wielkość artykułu 2 strony (w tym min. 4 zdjęcia). Jedna strona o powierzchni od 160mm do 250mm x od 230mm do 350mm,
  • tekst dotyczący turystyki wodnej z elementami jednego z rodzajów turystyki: rowerowej, konnej, kulturowej wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski. W każdym artykule inna treść,
  • 4 zdjęcia,
  • graficzna prezentacja przebiegu Wielkiej Pętli Wielkopolski,
  • publikacja kolorowa.

W przesłanej informacji proszę podać łączną wartość przygotowania i publikacji 2 artykułów według powyższej specyfikacji.

Do pobrania