Jesteś tu: Działalność / Wydawnictwa / Agroturystyka – od pomysłu do polubień

Agroturystyka – od pomysłu do polubień

Przedstawienie najlepszych przykładów turystycznych biznesów na obszarach wiejskich, a także porady odnośnie promocji, tworzenia oferty, współpracy i sieciowania czy też kilka niestandardowych pomysłów na rozwój biznesu na wsi. To wszystko można znaleźć w niniejszej publikacji. Jest ona szczególnie skierowana do osób zainteresowanych rozwojem turystyki na wsi, prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, samorządowców odpowiedzialnych za rozwój turystyczny gmin i powiatów, a także osób dopiero rozważających inwestycję w turystykę poza miastem.

Publikacja powstała  w   ramach   projektu   pod   nazwą „Współpraca   i   dobre   praktyki   szansą   na   rozwój   obszarów   wiejskich” współfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 we współpracy z Kujawsko-Pomorską i Dolnośląską Organizacją Turystyczną i LGD Gościnna Wielkopolska.

Data wydania: 2021
Format: A4
Redakcja: Anna Brykalska
Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Projekt graficzny i skład: Vega Studio Adv. Tomasz Muller

Czytaj online

Agroturystyka – od pomysłu do polubień >>> pobierz plik PDF

agroturystyka magazyn