Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Rozpoczął się nabór prac magisterskich w tegorocznej, ósmej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów tematyką turystyki, a w szczególności pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim, wyróżnienie utalentowanych absolwentów szkół wyższych oraz wspomaganie procesu edukacji przyszłych kadr turystycznych.

Termin składania prac konkursowych wyznaczony został na 7 sierpnia 2023 r. a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2023 r.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2020 – 2023 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich.

 

Do pobrania:

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.umww.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-turystyki