Be.CULTOUR Policy Learning Lab

Za nami dwudniowe spotkanie w Brukseli, zorganizowane w ramach projektu Be.CULTOUR, w którym udział bierze m.in. Wielkopolska a my jako reprezentant naszego regionu. Spotkania z profesjonalistami z kilkunastu europejskich regionów, warsztaty, hackaton i wciągające dyskusje składają się na obraz tego inspirującego wydarzenia.

W ramach spotkania braliśmy udział w dyskusjach i warsztatach na temat rozwoju turystyki kulturowej, jej wpływu na lokalne społeczności i jej udziału w budowaniu zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym; uczestniczyliśmy w pracach nad wskazówkami dla Komisji Europejskiej dot. polityki względem rozwoju turystyki kulturowej i rozwoju regionalnego, jak również pracowaliśmy w ramach hackatonu, ukierunkowanego na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie turystyki w regionach pilotażowych. Integralnym elementem spotkania była również wizyta studyjna w holenderskim regionie Limburgia, gdzie po dekadach społecznej i gospodarczej zapaści związanej z likwidacją przemysłu następuje szybki rozwój funkcji turystycznych, w dużej mierze oparty na miejscowej przedsiębiorczości i innowacyjności.

Projekt Be.COULTUR (co jest skrótem od Beyond Cultural Tourism) jest zarządzany przez ERRIN, czyli Europejską Sieć Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji. Podstawą projektu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych regionów, mająca na celu promocję dobrych praktyk oraz wspieranie innowacji w turystyce. W projekcie bierze udział 6 regionów pilotażowych: Basilicata (Włochy), Aragonia (Hiszpania), Wojwodina (Serbia), Laranca (Cypr), Vasta Gotaland (Szwecja) oraz Romania-Moldova (Rumunia). Będą oni współpracować z 16 regionami partnerskimi.

Projekt Be.CULTOUR jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.