Kształcenie kadr w turystyce z dofinansowaniem ministerialnym

Jeszcze w tym roku rozbudowana zostanie pierwsza w Polsce bezpłatna platforma elearningowa dla kadr turystycznych. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu, które Wielkopolska Organizacja Turystyczna otrzymała w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przyznane nam 65 tys. zł pozwoli nie tylko na opracowanie nowych kursów, ale również na zorganizowanie serii webinarów dla pracowników sektora turystycznego.

Na uruchomionej rok temu stronie www.szkolenia.wot.org.pl znajdują się trzy kursy rozwijające kompetencje pracowników branży turystycznej z zakresu turystyki dostępnej. Dotychczas szkolenia te ukończyło już kilkaset osób. W 2022 roku na platformie pojawią się nowe bezpłatne kursy i nagrania webinariów. Wszystko dzięki kolejnym zdobytym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną środkom zewnętrznym.

Zostały ogłoszone wyniki otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku. Wśród podmiotów, których oferty zostały zakwalifikowane do realizacji zadania publicznego jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000,00 zł na zadanie pn. ,,Kształcenie online jako ogólnodostępna forma podnoszenia kwalifikacji kadr turystycznych”.

Prelegentami webinariów i autorami kursów będą wybitni eksperci i doświadczeni praktycy zawodowo związani z daną dziedziną. Bezpośrednimi odbiorcami webinariów i kursów e-learningowych będą osoby pracujące w branży turystycznej.   Celem projektu jest zaprezentowanie pracownikom sektora turystycznego bezpłatnego pakietu różnych szkoleń, które wpłyną na poprawę świadczonych usług, optymalizację kosztów, przywracanie stanu stabilizacji organizacyjnej i finansowej podmiotów.

Realizacja projektu w sposób istotny udoskonali umiejętności, zwiększy świadomość i poszerzy wiedzę z zakresu: dostosowania świadczonych usług do nowej rzeczywistości i umiejętności tworzenia nowych usług z wykorzystaniem Internetu, efektywnego zarządzania finansami, wprowadzenia zmian organizacyjnych i doskonalenia narzędzi marketingowych, informatyzacji i automatyzacji procesów dotyczących branży HoReCa, poszukiwania proekologicznych rozwiązań w obiektach.

W ramach tego samego konkursu ministerialnego dofinansowanie przyznano również dla Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, którego członkiem jest m.in. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Dzięki temu w 2022 roku kontynuowany będzie ogólnopolski projekt „Akademia Liderów”, w ramach którego zwiększane są kompetencje kadr zarządzających w turystyce.