Rusza projekt Be.CULTOUR

Za nami pierwsze spotkanie online w ramach projektu Be.CULTOUR, do którego przystąpiła Wielkopolska Organizacja Turystyczna, reprezentując województwo wielkopolskie jako jeden z szesnastu regionów partnerskich, tworzących społeczność skupioną wokół idei promocji innowacji w turystyce kulturowej i wymianie dobrych doświadczeń w skali ogólnoeuropejskiej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Be.COULTUR (co jest skrótem od Beyond Cultural Tourism) jest zarządzany przez ERRIN, czyli Europejską Sieć Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji. Podstawą projektu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych regionów, mająca na celu promocję dobrych praktyk oraz wspieranie innowacji w turystyce. W projekcie bierze udział 6 regionów pilotażowych: Basilicata (Włochy), Aragonia (Hiszpania), Wojwodina (Serbia), Laranca (Cypr), Vasta Gotaland (Szwecja) oraz Romania-Moldova (Rumunia). Będą oni współpracować z 16 regionami partnerskimi, z których jednym jest Wielkopolska.

Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu, w połączeniu ze wsparciem dla ochrony i zachowania tego dziedzictwa, rozwoju lokalnych społeczności oraz stymulowania przekształceń w regionach mniej znanych lub zmagających się z problemami deindustrializacji. Istotne jest angażowanie miejscowych społeczności oraz budowanie poczucia wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt skupia się na kilku obszarach innowacji:

  • Turystyka zrównoważona na wsi
  • Wielozmysłowe doświadczanie dziedzictwa
  • Współczesne konteksty dziedzictwa kulturowego
  • Turystyka religijna i duchowa
  • Przyroda jako element dziedzictwa
  • Doświadczanie dziedzictwa postindustrialnego

Pierwsze spotkanie poświęcone zostało na prezentację zarówno ogólnej idei samego projektu, agendy spotkań i warsztatów na lata 2021 – 2022 oraz na przedstawienie wszystkich 22 regionów, biorących udział w projekcie. Dalsze działania obejmować będą zarówno wspólną wymianę idei, pracę w zespołach region pilotażowy – region partnerski, warsztaty, spotkania organizowane w wybranych europejskich miastach, tworzenie planów rozwoju oraz publikacja efektów współpracy w ogólnodostępnej broszurze.

Nasz udział w projekcie chcemy skoncentrować przede wszystkim wokół Szlaku Piastowskiego, jako najważniejszego szlaku turystyki kulturowej w tej części Polski, mającego u swoich podstaw wybitne dziedzictwo kulturowe i historyczne, oraz bezpośrednio związanego z rozwojem kultury europejskiej i idei zjednoczonej Europy. Celem jest poznanie innowacyjnych metod prezentacji dziedzictwa kulturowego, modeli budowania sieci współpracy skupionej wokół idei turystyki kulturowej oraz tworzenia zrównoważonej oferty, odpowiadającej najpełniej na oczekiwania turystów i mieszkańców regionu.

Więcej informacji na stronie projektu >>> www.becultour.eu