Informacja o ograniczeniach na rynkach objętych działaniem POT w związku z COVID-19 | stan na dzień 5 marca 2021 r.

W dokumencie Polskiej Organizacji Turystycznej znalazły się informacje o obostrzeniach dotyczących podróżowania pomiędzy Polską a wybranymi krajami (rynki działania ZOPOT i POT  w Warszawie), plany rządów w zakresie znoszenia obostrzeń oraz funkcjonowanie infrastruktury turystycznej.

Do pobrania: