Biuletyn Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW dot. COVID-19 | stan na 8.04.2021

W załączniku przedstawiamy Biuletyn Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW dot. COVID-19 zawierający aktualne informacje dotyczące pandemii koronawirusa na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w regionach partnerskich Wielkopolski.

Do pobrania: Biuletyn BWM UMWW Koronawirus – stan na 8.04.2021