Walne zebranie członków WOT

Tym razem wyjątkowo, w postaci wideokonferencji, odbyło się 16 grudnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Mimo, iż po raz pierwszy Zebranie miało formę zdalną, to dzięki drobiazgowym przygotowaniom i wykorzystaniu nowych technologii wydarzenie zakończyło się pełnym sukcesem.

walne zebranie członków wot

Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań i przygotowywania planów na kolejny rok, szczególnie istotne znaczenie ma zwłaszcza zaplanowane i przyjęcie budżetu, jaki nasze stowarzyszenie będzie realizować przez kolejne dwanaście miesięcy. Podczas Walnego Zebrania Członków WOT jego uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2020 – zarówno z wykonania zadań, jak i przedstawionego przez Komisję Rewizyjną. Z równie jednogłośnym poparciem spotkały się plan działań Organizacji na rok 2021 oraz zaplanowany na ten rok budżet. W głosowaniach wzięły udział 33 uprawnione osoby.

Dziękujemy przedstawicielom naszych członków za uczestnictwo w zebraniu, a przede wszystkim za wyrażone w jego trakcie poparcie dla podejmowanych i realizowanych przez nas działań. Mamy jednak nadzieję, że będzie to ostatnie Walne Zebranie w tej formie i podczas kolejnego, letniego zebrania, będziemy mogli spotkać się i obradować bez pośrednictwa narzędzi wideokonferencyjnych.