Szkolenia: Turystyka dostępna i obsługa osób niepełnosprawnych

Turystyka dostępna zagadnienie, którego istota rośnie z każdym rokiem. Umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu na ich ograniczenia (wynikające z niepełnosprawności czy wieku) jest wciąż aktualnym wyzwaniem dla całej branży turystycznej. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i mając na celu stały wzrost jakości usług turystycznych w Wielkopolsce przygotowaliśmy cykl szkoleń dla branży turystycznej poświęcony turystyce dostępnej. 

W październiku 2020 r. Wielkopolska Organizacja Turystyczna  w ramach realizacji zadania publicznego pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń online dla podmiotów branży turystycznej oraz ich pracowników, w tym obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych.

 


Obsługa klienta ze specjalnymi potrzebami

Szkolenie skierowane dla osób mających bezpośredni kontakt z klientami (obsługa kas biletowych, przewodnicy, ochrona obiektu, itp.).

Ze względów bezpieczeństwa szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Click Meeting. Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres projekty@wot.org.pl najpóźniej do dnia 14 października do godziny 13:00. W wiadomości zwrotnej zostaną przesłane dane logowania do platformy webinarowej oraz zestaw dokumentów i oświadczeń niezbędnych do udziału w szkoleniu. Liczba miejsc ograniczona!

Do udziału w szkoleniu online niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

Plan szkolenia:

 • 9.15 – Moduł teoretyczny – wprowadzenie w tematykę osób z niepełnosprawnościami,
  w tym czym jest niepełnosprawność, podział na osoby o obniżonej sprawności, podstawy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 • 10.45 – przerwa
 • 10.55 – Moduł empatyczny – ćwiczenia pomagające wejść w sytuacje osób z różnymi typami niepełnosprawności za pomocą symulatorów
 • 12.10 – przerwa
 • 12.40 – Savoir Vivre wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • 13.55 – przerwa
 • 14.00 – Case study Muzeum na Lednicy w kontekście wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami
 • 16.00 – podsumowanie szkolenia.

Termin: 15 października 2020 r.

Prowadzący: Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE


Turystyka dostępna

Szkolenie skierowane do osób decyzyjnych/kadry zarządzającej obiektami turystycznymi.

Rejestracja na wydarzenia na platformie ClickMeeting

Plan szkolenia

 • 9.00-11.00 –  część szkoleniowa
 • 11.00 – 11.30  – przerwa
 • 11.30-13.30 – część szkoleniowa
 • 13.30-14.30 – przerwa
 • 14.30 – 16.00 – część szkoleniowa

Zakres programu szkolenia

 • Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Ćwiczenie: wejście w rolę osoby z daną formą niepełnosprawności, dyskusja nt. wniosków po ćwiczeniu.
 • Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z tematem niepełnosprawności.
 • Koncepcja „turystyki dostępnej”.
 • Projektowanie uniwersalne (dostosowanie techniczne i użytkowe obiektów).
 • Przegląd standardów dostępności i dobrych praktyk (rekomendacje UNWTO, działania Europejskiej Sieci Turystyki Dostępnej, standardy/praktyki stosowane w innych krajach).
 • Przykłady dobrych praktyk z obiektów w Polsce lub Wielkopolsce (czasem niewielki zakup lub inwestycja robi dużą różnicę).
 • Przygotowanie materiałów drukowanych (informacyjnych, promocyjnych) – jak tworzyć ulotki, foldery, mapy, aby były bardziej uniwersalne (np. dostępne dla osób
  z niedowidzących).

Termin i miejsce: 22 października 2020 r.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, Anna Rutz.


Standardy WCAG 2.1, czyli wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych

Szkolenie skierowane do osób prowadzących strony internetowe obiektów turystycznych, redaktorzy treści.

Rejestracja na wydarzenie na platformie ClickMeeting

Plan szkolenia

 • 9.00 – 10.30 – część szkoleniowa
 • 10.30 – 11.00 – przerwa
 • 11.00 – 12.30 – część szkoleniowa
 • 12.30 – 13.00 – przerwa
 • 13.00 – 14.00 – część szkoleniowa

Zakres programu szkolenia

 • Wprowadzenie do idei dostępności
 • Korzyści wynikające z dostępności, nie związane bezpośrednio z użytkownikami niepełnosprawnymi
 • Czym jest dostępna strona
 • Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z tematem niepełnosprawności. Prawo dotyczące dostępności stron internetowych
 • Jak wdrożyć wytyczne WCAG 2.1
 • Arkusze CSS.

Termin i miejsce: 29 października 2020 r.

Prowadzący:  Przemysław Gąsiorowski


Warunki uczestnictwa w szkoleniach

W każdym szkoleniu może uczestniczyć 30 uczestników, a o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować  i przesłać na adres email: projekty@wot.org.pl :

 • do dnia 14 października 2020 r. na szkolenie nr 1 ,,Obsługa klienta ze specjalnymi potrzebami”
 • do dnia 20 października 2020 r. na szkolenie nr 2 ,,Turystyka dostępna”
 • do dnia 27 października 2020 r. na szkolenie nr 3 ,,Standardy WCAG 2.1”

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas szkolenia.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia uczestnika