Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskie Organizacji Turystycznej

23 września w poznańskim Hotelu Ilonn członkowie WOT zebrali się aby podsumować ostatnie półtora roku, zaplanować nadchodzący czas i podjąć dla organizacji strategiczne decyzje.

Spotkanie rozpoczęło się od informacji na temat organizacji eventów oraz wydarzeń publicznych gromadzących większą rzeszę ludzi. Następnie Dyrektor Biura WOT przedstawił podsumowanie działalności organizacji. W szczegółach pokazał, czym zajmowano się w  2019 r. i w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Uwagę słuchających wzbudziły działania podjęte w czasie pandemii Covid-19 – wydanie informatora „Recepta dla Turystyki” oraz webinaria z udziałem wielu znamienitych fachowców.

W czasie Walnego Zgromadzenia podziękowano za pracę na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Agnieszce Rzępale- Chmielewskiej, byłej członkini zarządu oraz byłemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Janowi Kajrysowi. Nowym członkiem zarządu zatwierdzonym przez uczestników został Przemysław Dębski. Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Mariusz Witczuk, Krystyna Święcicka i Agata Wierzejska.

Walne Zgromadzenie w swoich głosowaniach zatwierdziło m.in.  sprawozdanie z działalności programowej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej za 2019 r. Podjęło także wiele uchwał służących dobru i rozwojowi organizacji.

Atmosfera w czasie spotkania służyła wymianie doświadczeń. Uczestnicy wśród wielu owocnych rozmów planowali kolejne działania, mające na celu rozwój Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Opracował: Piotr Geisler