Wielkopolska stawia na turystykę wiejską

Ponad 120 tysięcy złotych na działania związane z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich – przez najbliższe dwa lata Wielkopolska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami realizować będzie projekt „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”, dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. To pierwszy taki projekt, w który zaangażowane są organizacje turystyczne z różnych województw. Turystyka na obszarach wiejskich ma ogromny potencjał, a realizacja projektu może przyczynić się w znaczącym stopniu do jego wykorzystania.

Celem działań jest wzrost znaczenia turystyki wiejskiej jako istotnej gałęzi gospodarki w regionach. Rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia, a co się z tym wiąże popyt na regionalne produkty, pochodzące od lokalnych producentów, zyskujący na znaczeniu w turystyce trend slow life i idee mieszczące się w formule „eko” – wszystkie te zjawiska dowodzą, że turystyka na obszarach wiejskich ma ogromny potencjał. Projekt ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami branży agroturystycznej. Efektem spotkań osób z sąsiednich województw może być stworzenie sieci współpracy między podmiotami komercyjnymi i NGO a samorządem lokalnym oraz aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

W projekcie wezmą udział Wielkopolska Organizacja Turystyczna (jako lider projektu), Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Działania obejmą swoim zasięgiem obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 wizyty studyjne w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej. Wybrane miejsca wskazane zostaną jako przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu biznesu na wsi. Planowane wizyty mają być inspiracją do wykorzystania potencjału obszarów wiejskich w kształtowaniu własnej oferty i rozwoju agroturystyki. Okazją do szerszej dyskusji na temat przyszłości prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich będzie konferencja, która odbędzie się w roku 2021. Ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu. W planach jest także publikacja podręcznika dobrych praktyk dla wszystkich prowadzących biznes turystyczny na obszarach wiejskich lub zamierzających uruchomić działalność w tej branży.

Działania będą realizowane dzięki środkom uzyskanym w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.