Analiza UNWTO: wpływ koronawirusa na turystykę na świecie

Zapraszamy do zapoznania się z analizą, przygotowaną przez UNWTO, na temat prognozowanego wpływu pandemii koronawirusa na ruch turystyczny na świecie. Dokument w języku angielskim do pobrania w linkach poniżej. Więcej informacji jest również dostępnych na stronie UNWTO.

UNWTO szacuje, że w 2020 roku możemy spodziewać się spadków o około 20-30% w stosunku do  2019 roku, co odpowiada na poziomie globalnym cofnięciu się do poziomu przyjazdów sprzed mniej więcej 5-7 lat. Biorąc pod uwagę pogarszającą się w ciągu ostatnich 5 dni sytuację w większości krajów (prawie wszystkie kraje UE, USA), można się spodziewać, że gdyby prognoza była przygotowywany dzisiaj, spadki byłyby jeszcze większe.  

Jeżeli chodzi o Polskę, to biorąc pod uwagę, że liczba przyjazdów turystów w 2019 roku szacowana była na ok. 21,0 mln, to zakładając spadek o 20%-30%, w 2020 roku moglibyśmy się spodziewać 14,7 – 16,8 mln przyjazdów turystów. Jeżeli natomiast mielibyśmy cofnąć się do poziomu przyjazdów sprzed 5-7 lat, to mówimy o poziomie 15,8 – 16,7 mln (odpowiednio liczba przyjazdów turystów z 2013 i 2015 roku).