Szkolenie dla centrów informacji turystycznej

Za nami kolejne szkolenie dla wielkopolskich centrów informacji turystycznej. Tym razem spotkaliśmy się w Rydzynie tematem przewodnim była obsługa klienta niepełnosprawnego oraz przygotowanie centrów informacji turystycznej dla turystyki dostępnej. W poprzednim roku zagadnienie to było najczęściej pojawiającą się sugestią odnośnie wyboru tematu kolejnego szkolenia, dlatego też zdecydowaliśmy się poświęcić mu całe spotkanie.

Szkolenie przygotowaliśmy we współpracy z dwiema spośród naszych partnerskich uczelni, a prelegentami zostali prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz dr Lech Furmaniuk z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Oboje posiadają ogromne doświadczenie w temacie rozwoju turystyki dostępnej i aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wzięli też udział w części warsztatowej, poświęconej komunikacji i współpracy z osobą niepełnosprawną, jak również mieli możliwość zapoznać się z case study opracowania dla Szlaku Piastowskiego bazy danych o dostępności obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie w Rydzynie

Integralnym elementem szkolenia był wyjazd studyjny, w trakcie którego uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszymi atrakcjami regionu leszczyńskiego. Odwiedziliśmy Leszno, Rydzynę, Osieczną wraz z tamtejszym Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa oraz pałac w Pawłowicach.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Polskiej Organizacji Turystycznej. W spotkaniu wzięło udział siedemnaście osób z trzynastu punktów informacji turystycznej w Wielkopolsce. Dziękujemy za tak liczne przybycie!