Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, organizowany co roku przez Polską Organizację Turystyczną stał się już tradycją. W tym roku czeka nas już 17 jego edycja. Celem konkursu jest z jednej strony stymulowanie rozwoju profesjonalnych produktów turystycznych w Polsce, jak i promocja tych, które już od lat działają na rynku.

Certyfikaty POT będą przyznawane w czterech kategoriach:

  • Certyfikat POT
  • Złoty Certyfikat POT
  • Certyfikat Internautów
  • Certyfikat Specjalny

Certyfikat specjalny przyznawany jest od 2018 roku produktom, które działają na rynku krótko i są jeszcze mało znane, ale posiadają spory potencjał, a ich twórcy wykazali się dużą kreatywnością.

Jak zawsze Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny skalda się z dwóch etapów:

  • Etapu regionalnego – organizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną oraz inne ROTy w pozostałych województwach
  • Etapu ogólnopolskiego – organizowanego centralnie przez Polską Organizację Turystyczną

Zgłoszenia

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich właścicieli i gestorów produktów turystycznych w Wielkopolsce. Aby wziąć udział w etapie regionalnym Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkurs.pot.gov.pl. Wyboru najlepszych produktów w etapie regionalnym dokona powołana przez WOT kapituła konkursowa. Spośród wszystkich kandydatów wybrane zostaną trzy produkty, które powalczą w etapie ogólnopolskim, jak również kandydat do Certyfikatu Specjalnego. Kapituła wskazuje również kandydata do Złotego Certyfikatu POT.

Do konkursu mogą zgłaszać się wszystkie produkty, które spełniają kryteria określone w regulaminie, również te, które startowały w nim w latach ubiegłych. My ze swojej strony zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w konkursie wszystkie wielkopolskie podmioty działające na rynku turystycznym i posiadających własne produkty turystyczne. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy odpowiednio przygotować się do udziału.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie POT.

Nagrody

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Są to między innymi włączenie w działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku krajowym oraz rynkach objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków POT, zgoda na wykorzystywanie logo Certyfikatu POT 2019 we własnych działaniach promocyjnych, a w przypadku zwycięzcy konkursu o Złoty Certyfikat POT zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w roku 2020, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. Dodatkowo zwycięzcy etapu regionalnego mogą liczyć na dodatkowe wsparcie i działania promocyjne ze strony Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

W roku 2018 Certyfikat POT otrzymało między innymi Muzeum Pałac w Rogalinie.