Demontaż, produkcja, transport i montaż turystycznych znaków drogowych

ROZEZNANIE RYNKU na demontaż, produkcję, transport i montaż znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c na wielkopolskim przebiegu Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego dwa zadania:

  1. Demontaż, transport i utylizacja posadowionych turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c na wielkopolskim odcinku przebiegu Szlaku Piastowskiego.
  2. Produkcję, transport oraz montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c na wielkopolskim odcinku przebiegu Szlaku Piastowskiego.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna informuje, że miesiącu czerwcu br. przeprowadziła rozeznanie rynku, które musi być zaktualizowane do planowanego w III kwartale ogłoszenia postępowania ofertowego.

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego”.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 27 września do godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: monika.stecewicz@wot.org.pl, ewa.mroczek@wot.org.pl,

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Biura Projektów Pani Monika Stecewicz, Pani Ewa Mroczek, Specjalista ds. finansowych.

Do pobrania