ROZEZNANIE RYNKU na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego

ROZEZNANIE RYNKU 

na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących
Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego
 

z dnia 11.10.2016 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie   i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji  w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego.

 

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 14 października 2016 r.

 

Złożona propozycja – kalkulacjacenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do pobrania

Kontakt:
Kierownik Projektu Dobiesława Dembecka, tel. 61 66 45 239, e-mail: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl