Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania
pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego
oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie  i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na produkcji i montażu 30 – sekundowego spotu poklatkowego w wersji animowanej oraz zlecenie jego emisji w telewizyjnych stacjach regionalnych.

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 13 kwietnia 2016 r.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:

Dobiesława Dembecka
Kierownik Projektu
tel. 61 66 45 239
e-mail: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

Do pobrania