Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe TOUR SALON 2016 wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe TOUR SALON 2016 wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu i sprzątania tego stoiska podczas targów

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem przeprowadzenia zapytania ofertowego w przedmiocie i zakresie opisanym w załączonych dokumentach, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia obejmującego realizację zadania pn.: „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe TOUR SALON 2016 wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu i sprzątania tego stoiska podczas targów”.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazujemy Państwu szczegóły zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2015 r. godz. 10.00.

Do pobrania