Jesteś tu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Cel projektu: celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego jako dziedzictwa kulturowego Wielkopolski poprzez inwestycje chroniące jego stan.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich : 4 250 843,49 zł

Całkowita wartość projektu: 7 545 213,18 zł

Planowane efekty: wzrost liczby odwiedzających w obiektach objętych jego realizacją, zachowanie dziedzictwa kulturalnego dla potomnych oraz wzmocnienie tożsamości mieszkańców regionu.

Projekt realizowany w okresie 05.05.2016 –30.06.2020

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Lidera Projektu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tel. 61 66 45239