d
c
Jesteś tu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 4.4.1Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Całkowita wartość projektu : 6082621,06PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich : 4493915,46 PLN
Projekt realizowany w okresie 05.05.2016 –31.12.2018

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Lidera Projektu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tel. 61 66 45239