Walne zebranie członków WOT: czerwiec 2022

Sprawozdanie z działań Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w 2021 roku oraz zapowiedź zmiany wysokości składek były głównymi tematami podczas czerwcowego walnego zebrania członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 7 czerwca 2022 roku w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Ubiegły rok był pełen wyzwań i trudności związanych z epidemią COVID-19. To wpłynęło w istotny sposób na naszą działalność i podejmowane decyzje. Zmieniły się narzędzia promocji, otworzyły przed nami nowe rynki, ale też musiały ewoluować realizowane przez organizację cele. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności WOT w 2021 roku. Podjęto również uchwały dotyczące przeznaczenia zysku naszego stowarzyszenia, przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

Istotnym tematem była zapowiedź zmiany wysokości składek. Proponowane zmiany można znaleźć w prezentacji z walnego zebrania znajdującej się w sekcji dla członków. Na Państwa uwagi i propozycje wraz z ich uzasadnieniem czekamy do końca lipca br. Prosimy kierować je na adres: kontakt@wot.org.pl

Tradycyjnym już elementem spotkania była krótka prelekcja otwierająca wydarzenie. Tym razem poruszyliśmy temat potencjału TikToka do promocji destynacji i atrakcji turystycznych.