Sprawozdanie za IV kwartał 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności WOT za IV kwartał 2020 r.

Do pobrania: sprawozdanie z działalności WOT – IV kwartał 2020