Sieciowanie produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce

Wśród trendów ostatnich lat w czołówce znajdują się turystyka wiejska, turystyka na obszarach wiejskich i slow travel. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej skłania do wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miasta, gdzie znajdziemy spokój i relaks. Turyści oczekują jednak czegoś więcej, mają bardziej zindywidualizowane potrzeby, poszukują wysokiej jakości oraz niezapomnianych doświadczeń. Aby stworzyć wysokiej jakości produkt turystyczny oraz zyskać przewagę konkurencyjną warto połączyć siły i stworzyć wyjątkową ofertę.

Jak zdobyć turystę? Liczy się pomysł i współpraca

Na doświadczenia turysty składa się szereg czynników i doznań. Przed podróżą należy dokonać wielu wyborów: gdzie spać, co robić, zobaczyć, co zjeść. Zbiór poszczególnych składowych i przeżyć z tym związanych tworzy unikatowy produkt turystyczny. Jeden usługodawca bardzo rzadko jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby danego turysty. Dlatego warto tworzyć produkty sieciowe. To gotowe do sprzedaży spakietyzowane oferty, posiadające spójną koncepcję i element wyróżniający, skrojone pod konkretne oczekiwania. Niekiedy, choć nie zawsze są również objęte wspólną ceną. Celem jest zaspokojenie łącznych potrzeb turysty. Ofertę mogą tworzyć zróżnicowane obiekty, atrakcje turystyczne, lokalni producenci i usługodawcy; mogą zawierać elementy materialne oraz niematerialne. Całość najlepiej promować wspólną marką lub przynajmniej chwytliwą nazwą. Zapewni to większą kontrolę nad jakością dostarczanych usług w trakcie całego pobytu.

Wszechstronna oferta (pakiet turystyczny) może obejmować zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie, lokalne produkty, transport, ale także usługi w zakresie przewodnictwa wycieczek pieszych, rowerowych czy konnych, prezentację lokalnego folkloru, występy artystyczne, prowadzenie pokazów i nauczanie przyrządzania regionalnych potraw, tradycyjnych sposobów przetwórstwa żywności, lokalnego rzemiosła. Współpracujące ze sobą podmioty mogą prowadzić także wspólną dystrybucję oraz promocję, a także oferować szeroki dostęp do informacji o obszarze, na którym działają.

Współpraca, współpraca, współpraca

Istotą sieciowego produktu turystycznego jest długotrwała i silna współpraca zróżnicowanych podmiotów, które wspólnie kreują ofertę, ich zaangażowanie oraz utożsamianie się z pomysłem i realizowaną koncepcją. Wszystkich łączy przecież wspólny interes – zadowolenie turysty. Przynależność do sieci pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów skali zarówno w promocji, jak i rozwoju infrastruktury, zasobów ludzkich i systemach dystrybucji. Pakiet jest bardziej atrakcyjny niż pojedyncza usługa oraz często bardziej korzystny cenowo.

Ogromną zaletą jest też wymiana doświadczeń a także możliwość specjalizacji przedsiębiorstwa. Zamiast tworzyć kompleksowy pakiet na własną rękę, możemy skupić się na wybranych produktach i usługach, co pozwoli obniżyć koszty oraz zapewnić wysoką jakość. Bardziej realna staje się także komercjalizacja wspólnego sieciowego produktu. Funkcjonowanie w sieci pozwala również na większe dopasowanie oferty do zmieniającej się rzeczywistości. Wspólny głos pomaga w kontaktach z jednostkami samorządu lokalnego i ułatwia starania o fundusze zewnętrzne. Umożliwia ona również osiągnięcie silniejszej pozycji.

Od czego zacząć?

Często współpraca ma charakter formalny poprzez działalność w klastrze, lokalnej organizacji turystycznej, lokalnej grupie działania, związku czy stowarzyszeniu. Można dołączyć do istniejącej już organizacji lub przy jej braku zostać lokalnym liderem i znaleźć grupę chętnych do współpracy.

Organizacje działające w Wielkopolsce:

Aby stworzyć wartościowy sieciowy produkt turystyczny niezbędna jest analiza atrakcyjności obszaru: posiadanie wiedzy m.in. na temat atrakcji, imprez, dostępnej infrastruktury, elementów folkloru, tradycji, kultury ludowej, rękodzielnictwa, potraw regionalnych, obyczajów i obrzędów, które często przyciągają turystów. Konieczne jest także poznanie profilu turysty – wiedza o tym kto obecnie korzysta z dostępnych usług na danym obszarze, formy turystyki cieszące się największą popularnością w danym regionie i preferencji odwiedzających. Dobrze jest usystematyzować zdobytą zwiedzę i opracować strategię, plan działania lub choćby ogólny dokument, który pozwoli trzymać się obranego kierunku. Warto znać także trendy w turystyce krajowej i międzynarodowej. Szczególnie polecamy zapoznanie się z raportem „Agroturystyka na nowo”, w którym znajdziemy informacje o obecnych trendach konsumenckich w polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy.

Kolejnym krokiem jest stworzenie pakietów i programów oraz przygotowanie planu promocji w oparciu o wcześniej dokonane analizy. Warto pomyśleć też nad wspólną dystrybucją. Dobrym pomysłem może być strona internetowa, na której możliwy będzie zakup pakietów lub nawiązanie współpracy z organizatorami turystyki. Na rynku istnieją gotowe rozwiązania, z których można korzystać.

Aby lokalna marka i oferta mogły zaistnieć na rynku ponadlokalnym, warto nawiązać współpracę m.in. z regionalnymi organizacjami turystycznymi i instytucjami o szerszym zasięgu.

Case study:

  • Dolina Stobrawy jest obszarem, który wykorzystując posiadany potencjał tworzy ciekawą oryginalną ofertę edukacyjną i turystyczną skierowaną do różnych grup społecznych. Oferta ta jest oparta na historii, tradycji i specyfice poszczególnych miejscowości oraz na unikalnych umiejętnościach i bogatej różnorodności kulturowej mieszkańców. Lokalne produkty o znanej marce stanowią podstawę do realizacji ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Źródła:

  • Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, A. Balińska, 2017
  • Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej – wsparcie PROW 2007-2013 dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Poradnik dla lokalnych grup działania, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie, 2011

Opracowanie: Monika Mozolewska