Bon turystyczny także na wycieczki jednodniowe

Nowe przepisy o Polskim Bonie Turystycznym znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu. Dotychczas bon turystyczny umożliwiał opłacenie dowolnych usług hotelarskich lub turystycznych pod warunkiem, że były organizowane na terenie Polski. Przez „imprezę turystyczną” rozumiano te wyjazdy, które obejmowały przynajmniej jeden nocleg. Dzięki nowelizacji ustawy wsparcie trafi do branży w szerokim tego słowa znaczeniu – do przewoźników, przewodników czy atrakcji turystycznych.

W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum jednym noclegiem, organizowanych przez operatorów turystycznych lub organizacje pożytku publicznego. Po zmianach bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Operatorzy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy turystyczni oraz agenci turystyczni – zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 pkt 7, 8 i 9 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. Program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.

W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie. Ma to być motywacja do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnymi zawodowo.

Zmiany wprowadzono także do systemu rejestracyjnego dla przedsiębiorców, którzy od teraz są zobowiązani nie tylko do podania danych firmy tj. nazwy rejestrowej i adresu widniejącego w rejestrze przedsiębiorców, ale także dokładnego adresu miejsca prowadzonej działalności turystycznej. W przypadku gdy firma jest właścicielem kilku obiektów, musi osobno podać dane adresowe każdego z nich. Katalog dodatkowych informacji zawiera również nazwę handlową oraz adres strony internetowej przedsiębiorstwa, o ile jest ona prowadzona. Przyjęte regulacje dotyczą zarówno organizacji i przedsiębiorców już zarejestrowanych w bazie, którzy powinni uzupełnić brakujące dane o swojej działalności, jak i nowych uczestników programu.

Listę dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów można znaleźć na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej: www.bonturystyczny.gov.pl oraz www.polska.travel. Przedsiębiorcy i organizacje, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, mogą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem profilu PUE ZUS.