Koronawirus: informacje dla branży turystycznej

[Aktualizacja: 9.11.2020]

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w trakcie pandemii SARS-CoV-2 przedstawiamy najważniejsze informacje i ustalenia dla branży turystycznej.

Rozwiązania dla branż zamkniętych w związku z pandemią koronawirusa

Dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z płacenia składek na ZUS, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikro- i małych firm – to nowe rozwiązania dla zamkniętych przez rząd branż w związku z pandemią koronawirusa. Zaprezentował je na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Przedstawione rozwiązania dotyczą listopada, ale wsparcie może być przedłużone na kolejne dwa miesiące. Wsparcie ma dotyczyć m.in. branż gastronomicznej, estradowej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

Premier zapowiedział, że przygotowany przez rząd program obejmie ponad 170 tys. firm, które zatrudniają prawie 400 tys. pracowników. Wartość pomocy szacowana jest na ponad 1,8 mld.

Nowy program wsparcia dla zamkniętych branż:

 • dodatkowe świadczenie postojowe – dopłata do utrzymania zatrudnienia w firmach z wymienionych branż za listopad będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Świadczenie będzie pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 • zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019 roku.
 • 5 tysięcy złotych dotacji dla mikro- i małych firm w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie tego roku przychodów niższych o co najmniej 40 proc. niż rok wcześniej.

Działania antykryzysowe dla firm

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Dla kogo: wszystkie branże

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Dla kogo: branża transportowa

 

Tarcza antykryzysowa 5.0 tzw. tarcza turystyczna

Tarcza 5.0 została wprowadzona na potrzeby wsparcia tych sektorów, które szczególnie mocno odczuły skutki panującej epidemii COVID-19, czyli firm z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

W tarczy turystycznej znalazły się formy wsparcia dla branży takie jak:

 • zwolnienie ze składek ZUS i innych, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 września 2020 r. (m.in. hotelarze, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni)Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z jeśli:- byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.- przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.- deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,- wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres. Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia, powinien użyć nowego rodzaj wniosku – RDZ-B.
 • uproszczenie zasad dot. świadczenia postojowego dla agentów turystycznych i dodatkowe postojowe m.in. dla transportu lądowego. Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A):

  – agenci turystyczni
  będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo powinni oni odnotować przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Agent turystyczny nie może podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  – przewodnicy turystyczni
  zyskują prawo wnioskowania o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy ich praca ma charakter sezonowy, tzn. że była wykonywana maksymalnie przez 9 miesięcy w 2019 roku. I tylko wówczas gdy dokonali zawieszenia działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 roku i gdy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia). Wyjątek stanowi przypadek, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DB.- o dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeśli:- uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.- wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie (2.080 zł) i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.
  Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DD.
 • powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który daje organizatorom turystyki oraz podróżnym możliwość ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnych pieniędzy wpłaconych na poczet imprez turystycznych, które nie odbyły się w w związku z wybuchem epidemii Covid-19
 • powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w przyszłości ma wspierać organizatorów turystyki w sytuacjach podobnych do obecnego kryzysu.

Gastronomia

Od 24 października lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie i bary mają zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz).

Uwaga! Restauracje hotelowe pozostają otwarte dla gości nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.)

Listy restauracji z opcją na wynos i z dowozem

Poniżej przedstawiamy listy wielkopolskich restauracji, które oferują sprzedaż dań na wynos lub z opcją dowozu:

Poznań i okolice (lista Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej):

Gniezno i okolice:

Kalisz (lista Urzędu Miasta Kalisza):

Leszno (lista Urzędu Miasta Leszna):

Piła (lista Urzędu Miasta Piły)

Września (lista Urzędu Miasta i Gminy Września)

DOŁĄCZ DO AKCJI – WSPIERAJ WIELKOPOLSKICH PRODUCENTÓW!

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego wraz z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim zachęca do wspierania lokalnych dostawców. Na stronie dostępna jest lista podmiotów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska – restauracji, producentów i sklepów – którzy w tym trudnym momencie kontynuują działalność i oferują swoje produkty i posiłki na wynos lub z dowozem.

SPÓŁDZIELCZA AKCJA RESTAURATORÓW – Knajp.pl

Restauracje przygotowując się na kolejne zamknięcie uruchomiły własny system dostaw posiłków – spółdzielnię Knajp.pl. Strona umożliwia gościom zamawianie online bez prowizji dla restauratorów. Projekt jest rozwinięciem inicjatywy z wiosny, kiedy to warszawscy restauratorzy uruchomili projekt WspieramGastro. Dzięki działaniu w tej spółdzielni warszawskie lokale gastronomiczne zaoszczędziły na kosztach dostaw i prowizjach od zamówień, jakie pobierają globalne marki. System działa od niedawna w całej Polsce. Restauracje mogą się rejestrować za darmo, a za korzystanie z usług pośrednika nie jest pobierana prowizja (restauracje płacą miesięczny abonament).

Obiekty noclegowe

Hotele

Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada.

 • hotele i obiekty hotelarskie mogą świadczyć usługi wyłącznie dla gości:
  a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
  b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
  c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • dozwolone jest prowadzenie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z),
 • zabronione jest prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568), czyli krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych
 • potwierdzeniem podróży służbowej jest pisemne oświadczenie gościa
 • wymeldowanie do 10.11 gości, którzy mieli zaplanowany pobyt przed 7.11, a nie był to pobyt służbowy.

Od 17 października w hotelach mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness, jednak tylko i wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Restauracje hotelowe pozostają otwarte dla gości nocujących co najmniej jedną dobę hotelową pod warunkiem zapewnienia, aby:

 • goście realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje;
 • goście zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
 • obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zakazana jest działalność klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Profitroom przygotował dla hotelarzy porady odnośnie strategii bazowej i rekomendacje na czas po koronawirusie:

Kondycja branży LIVE:

Od 1 kwietnia 2020 możliwa jest zamiana anulacji na voucher, który gość może wykorzystać przez rok od daty jego otrzymania.

Hotele dla medyków

Pracownicy medyczni znajdując się na pierwszej linii frontu nie mogą, tak jak większość społeczeństwa, przenieść pracy do domowego biura. Każdego dnia narażają swoje zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin. Hotele, które byłyby zainteresowane wsparciem medyków podczas tej trudnej sytuacji oraz chciałyby udostępnić swoje pokoje na Izolatoria, tak jak prowadzi to część hoteli Polskiego Holdingu Hotelowego, prosimy o kontakt. Polski Holding Hotelowy będzie mógł wesprzeć zainteresowane hotele swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Campingi

Wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i GIS we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu:

Bezpieczna kwatera

W celu umożliwienia turyście odnalezienia obiektów, które spełniają wymagania określone przez GIS Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” realizuje kampanię „Bezpieczna kwatera”.

Na stronie www.agroturystyka.pl umieszczono filtr umożliwiający turyście odnalezienie kwater spełniających określone kryteria.

Warunkiem zamieszczenia obiektów w bazie jest:
– członkostwo w stowarzyszeniu agroturystycznym należących do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”,
– przesłanie oświadczenia,
– przesłanie dokumentacji zdjęciowej dotyczącej realizacji wymagań w obiektach.

Szczegóły na stronie:

Organizatorzy wydarzeń

Ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Imprezy okolicznościowe

Obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości).

Wydarzenia kulturalne

Placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne – od 7 listopada do 29 listopada będą zamknięte.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne, baseny, aquaparki, siłownie

Działalność tego typu miejsc zostaje zawieszona.

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia

W całym kraju obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Obowiązuje: do odwołania

Informacja Turystyczna

Rekomendacje odnośnie regulaminów i zasad funkcjonowania punktów informacji turystycznej w czasie pandemii koronawirusa zostały przygotowane przez Zarząd Forum Informacji Turystycznej, a następnie, za pośrednictwem POT, zmodyfikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Zalecane jest wprowadzenie ich we wszystkich obiektach, planujących wznowić działalność. Szczegóły na naszej podstronie.

Więcej informacji:

Pomoc branży turystycznej

Kurs pilotowania wycieczek po Polsce dla profesjonalnych pilotów

Obecna sytuacja na świecie sprawia, że coraz większe znaczenie w turystyce mają rynki rodzime. Wzrasta także zapotrzebowanie na pilotów wycieczek krajowych. Polska Organizacja Turystyczna, wychodząc naprzeciw branży, wspólnie z firmą Kadry Turystyki organizuje kurs pilotowania wycieczek po Polsce dla pilotów. Kurs jest realizowany w całości w formie online. Szczegóły dostępne są na stronie: https://kurs.kadryturystyki.pl/pot

Obiekt Bezpieczny Higienicznie – autocertyfikacja higieniczna obiektów noclegowych

Celem projektu Polskiej Organizacji Turystycznej jest wzmocnienie zaufania turysty do destynacji poprzez profilaktykę i kontrolę w zakresie pandemii, zapewnienie Polakom informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS, aktywizacja i edukacja obiektów poprzez udostępnianie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego oraz promocja obiektów świadczących usługi zgodnie z wymogami GIS. Program skierowany jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Certyfikat będzie ważny przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

Szczegóły: www.bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-przedsiebiorcy

Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin, jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Jak działa?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Dla kogo?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Gdzie można wykorzystać bon?

Bon można wykorzystać w Polsce, w obiektach które zgłosiły się do programu. Katalog bazy turystycznej dostępny jest na stronie: www.bonturystyczny.polska.travel

Jak złożyć wniosek?

Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. Bon zostanie wygenerowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, otrzymuje się za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Należy go okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Kontakt

Infolinia dla turystów i przedstawicieli branży turystycznej: 22 11 22 111.

#ZmienTerminNieOdwoluj

Sytuacja epidemiczna w sposób szczególny dotknęła branżę turystyczną. Odwoływane są podróże, rezerwacje w hotelach oraz wizyty w wielu atrakcjach. Ogólnopolska akcja #ZmienTerminNieOdwoluj ma zachęcić turystów do nieodwoływania rezerwacji i niewycofywania wpłat z góry i zaliczek. Dużą pomocą w przetrwaniu tego trudnego okresu będzie zmiana terminu wyjazdu.

Podmioty z szeroko rozumianej branży turystycznej mają możliwość oferowania voucherów za odwołane z powodu pandemii koronawirusa imprezy turystyczne, noclegi i inne usługi turystyczne. „Nie rezygnuj – zmień termin! Nic na tym nie tracisz” – zachęca turystów Polska Organizacja Turystyczna, która wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęła kampanię internetową #WybierzVoucher.

Voucher będzie ważny przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. W przypadku wycieczek można też zmienić miejsce. Wystarczy zapytać touroperatora, hotel czy atrakcję turystyczną o możliwość zamiany wykupionej usługi na voucher. Jego wartość nie może być niższa od kosztów poniesionych do tej pory przez klienta.

Vouchery mogą być wydawane przez przedsiębiorców organizujących np. imprezy turystyczne, usługi hotelarskie, usługi przewodnickie, usługi pilotów wycieczek, wystawy i kongresy, działalność kulturalną (np. kina, teatry, muzea), działalność rozrywkową, np. koncerty, działalność rekreacyjną i sportową, wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Badania i statystyki

turystyka.rp.pl: Plany wakacyjne Polaków

Profitroom: Plany wakacyjne gości hotelowych

IGHP: Działania hotelarzy w związku z pandemią – wyniki ankiety

IGHP: Wyniki ankiety wśród hotelarzy w dniach 6-11 października

Google: Branża turystyczna w czasie pandemii

Webinaria i spotkania

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to program, który rząd przygotował w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej i wytycznych dla branż

Ogólnopolska infolinia dla przedsiębiorców i pracowników pozwoli uzyskać informacje o odmrażaniu gospodarki. Pod numerem telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat rozwiązań zawartych w przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Po wybraniu na klawiaturze telefonu “3” konsultanci przekażą też wytyczne dla uruchamianych branż. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.

Dane i raporty światowe

Dodatkowo w sekcji dla członków udostępniamy dane oraz raporty światowe dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem.

 

 

Źródła: Ministerstwo Rozwoju, IGHP, POT, FROT, PFR, Hotelarz, businessinsider.com.pl, wiadomosciturystyczne.pl, www.rynek-turystyczny.pl, turystyka.rp.pl, UGRŚ