KonferencjaTurystyczna.pl już 6 października

Confero znaczy „zbierać się”. W ciągu ostatnich miesięcy branża turystyczna najdotkliwiej odczuła ograniczenia w swobodnym zbieraniu się. Teraz gdy zbiera siły po wstrząsie, jaki wywołała pandemia, oczekuje miejsca i przestrzeni na wspólną debatę o kwestiach żywo ją interesujących. Wielkopolska Organizacja Turystyczna wychodzi naprzeciw tej potrzebie i przygotowuje największą w regionie konferencję branżową.

Tytuł konferencji: Turysta 2020 stawia sprawę jasno – to odbiorca, klient, reprezentant grupy docelowej będzie ogniskował uwagę prelegentów i słuchaczy na wydarzeniu odbywającym się w Poznaniu 6 października 2020 r. Potrzeby turysty w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jego wymagania i oczekiwania, także te nieuświadomione, będą przedmiotem analizy i dyskusji. Turysta poszukujący doświadczeń, turysta świadomy wpływu podróżowania na środowisko, turysta-smakosz, turysta z niepełnosprawnością – to tylko niektóre aspekty z planowanych 12 tematów wystąpień. Próba sportretowania współczesnego turysty będzie miała w efekcie przełożenie na lepsze dopasowanie oferty, celniejszy przekaz marketingowy i trafniejszy wybór narzędzi komunikacji: właśnie 10 złotym zasadom marketingu i promocji internetowej poświęcone będą inne z prelekcji.

Konferencja turystyczna to spotkanie ludzi, dla których turystyka to praca i pasja. A raczej na odwrót. Wśród prelegentów znajdą się eksperci-praktycy, czyli przedsiębiorcy i menedżerowie. Posłuchamy wystąpień osób reprezentujących obiekty hotelowe i gastronomiczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, ale nie zabraknie też refleksji naukowej. Wielkopolska Organizacja Turystyczna zadbała o szeroki przekrój tematyczny i prezentację różnorodnych punktów widzenia. W ten sposób uczestnicy konferencji, czyli profesjonaliści reprezentujący różne dziedziny turystyki, będą mogli znaleźć na niej aktualne treści odnoszące się bezpośrednio do ich doświadczeń i zainteresowań. Na zakończenie trzech sesji plenarnych wystąpi gość specjalny Arkady Paweł Fiedler, który z zapałem, odwagą i kreatywnością kontynuuje rodzinne tradycje podróżnicze.

Największe w regionie spotkanie ludzi branży turystycznej będzie jednocześnie spełniało wszystkie wymogi reżimu sanitarnego. Przestrzeń konferencyjna zostanie zorganizowana tak, by każdy mógł utrzymać dystans, a tym samym być spokojnym o bezpieczeństwo. Możliwość kontaktu na żywo, zadawania pytań, swobodnej wymiany myśli bez ograniczeń i niespodzianek technicznych to niewątpliwa przewaga tego typu wydarzenia nad jego wersją cyfrową. Ze względu na limitowaną liczbę miejsc zachęcamy do zapisów już teraz https://app.evenea.pl/event/turysta2020. Program i inne szczegóły dostępne są na www.konferencjaturystyczna.pl

Do zobaczenia w Poznaniu 6 października. O 9.30. Rano…