Podręcznik obsługi klienta IT

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Forum Informacji Turystycznej opracowała i wydała Podręcznik obsługi klienta-turysty w centrach i punktach informacji turystycznej. Jest to III wydanie poruszające ten temat, którego celem była aktualizacja dotychczasowych zagadnień o stanie funkcjonowania centrów i punktów turystycznych w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Podręcznik zawiera spójne procedury dla centrów i punktów informacji turystycznej obowiązujące w całym kraju. My również zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją i do wdrożenia zalecanych przez POT standardów w państwa punktach i centrach informacji turystycznej. Podręcznik został przesłany w wersji papierowej do wszystkich certyfikowanych obiektów w Polsce, ponadto jest on dostępny online pod tym linkiem.