Wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego

ROZEZNANIE RYNKU

 

Wykonanie, transport i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego produkcję, transport oraz montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c na wielkopolskim odcinku przebiegu Szlaku Piastowskiego.

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego”.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 30 czerwca godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Projektu Pani Dobiesława Dembecka.

Do pobrania