Zapytanie ofertowe na szczegółowe opracowanie dokumentu rozbudowania portalu internetowego www.wielkopolska.travel

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zakończyła etap opracowania dokumentu
pn. Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego w Internecie.

Jednym z celów programu jest gruntowna „przebudowa” turystycznego portalu internetowego  www.wielkopolska.travel

W chwili obecnej poszukujemy Wykonawcy, który opracowałby na nasze zlecenie dokument
szczegółowego oopisu przedmiotu zamówienia w zakresie szczególowej przebudowy w/w portalu.

W/w dokument byłby szczegółowym rozpisaniem materiału, który znajduje się w załączniku poniżej.

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zlecenia, bardzo proszę o przesłanie propozycji cenowej wraz z szacowanym terminem realizacji najpóźniej do dnia 19 sierpnia br.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Kierownik Projektu Pani Dobiesława Dembecka, tel. 61 66 45 239, e-mai: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

Do pobrania