Zagraniczne targi turystyczne

REISEN Hamburg, 9-13 lutego 2011

Zapraszamy do promocji Państwa oferty turystycznej podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych REISEN w Hamburgu będących największymi konsumenckimi targami turystycznymi w północnych Niemczech.

Przygotowując Państwa ofertę wydawniczą, proszę o uwzględnienie faktu, że goście REISEN poszukują głównie informacji o campingach, map, informatorów zbiorczych.

Koszty udziału - wyłożenie materiałów informacyjnych na ladzie wojewódzkiej:

- samorządy                                        350 zł + VAT = 430,50 zł
- samorządy – członkowie WOT      bezpłatnie (pod warunkiem dostarczenia materiałów w j.niemieckim )

Samorządy zainteresowane udziałem proszę o dopełnienie następujących formalności:
- Przesłanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa najpóźniej do 10 stycznia 2011r. na adres e-mail: karolina.logasz@wot.org.pl
- Opłacenie należności na podstawie otrzymanej faktury VAT
- Dostarczenie do Biura WOT przy ul. 27 Grudnia 17/19 w Poznaniu, pokój 508 materiałów informacyjnych wyłącznie w języku niemieckim  w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2011r. godz. 16.00 Paczki z materiałami proszę opisać w następujący sposób: „nazwa podmiotu, Hamburg 2011”

Wszelkie pytania proszę kierować do pani Karoliny Łogasz, specjalisty ds. PR i promocji: karolina.logasz@wot.org.pl, promocja@wot.org.pl, tel. 61 66 45 243.

Pozostałe