Zagraniczne targi turystyczne

Rynek Holenderski

Realizując założenia projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”  współfinansowanego ze środków UE, Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowuje wystąpienie naszego regionu na rynku holenderskim podczas dwóch imprez targowych w roku 2015:

- BOOT HOLLAND w Leeuwarden w dniach  6 – 11 lutego
Od 25 lat prezentowana jest oferta skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów. Targi otwierają sezon, dając możliwość zapoznania się z nowymi typami sprzętu wodnego i modelami różnego rodzaju łodzi oraz ofertą wypoczynku na wodnych szlakach i akwenach. W 2014  roku targi odwiedziło  37.560 potencjalnych turystów, ofertę swoją prezentowało 275 wystawców.

- HISWA BOOT SHOW w Amsterdamie w dniach od 11 do 15 marca
Targi słyną z prezentowania innowacyjnych i najnowocześniejszych rozwiązań da branży jachtowej i sportów wodnych. Ekspozycja dotyczy nie tylko różnego rodzaju łodzi i jachtów, sprzętu i wyposażenia, ale również pokazaniu możliwości rekreacji i wypoczynku na wodzie w Europie i na świecie. Liczba odwiedzających w roku 2014 wyniosła ponad 40 tys. osób.

Holandia należy do ważniejszych rynków dla polskiej turystyki zagranicznej. Główne cele wizyt w Polsce turystów holenderskich stanowią typowe wyjazdy turystyczne. Do rozwijających się produktów turystycznych należą: turystyka aktywna, w tym sporty wodne, turystyka rekreacyjna i specjalistyczna oraz turystyka kulturowa. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie wypoczynkiem w regionach obfitujących w czyste rzeki i jeziora oraz oferujących atrakcyjne formy aktywnego wypoczynku. Takie walory posiada Wielkopolska, a Wielka Pętla Wielkopolski jest jednym z markowych produktów turystyki wodnej promowanych w naszym regionie.
Wystąpienie na obu imprezach jest kontynuacją promocji Wielkiej Pętli Wielkopolski realizowanej w latach 2013-2014 w ramach projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”

Zapraszamy serdecznie do udziału w promocji  na
•    Targach BOOT HOLLAND w Leeuwarden
w dniach 06- 11 lutego 2015r.

oraz
•    Targach HISWA BOOT SHOW w Amsterdamie
w dniach 11 - 15 marca 2015r.Organizacją obu stoisk regionalnych zajmuje się Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Ich powierzchnia wyniesie każdorazowo 30 m². Gwarantujemy następujące wyposażenie stoiska: 4 lady wystawiennicze, stoliki, krzesła, hokery, dodatkowe miejsce na foldery, ekspozycja  logo Wielkopolski i Wielkiej Pętli Wielkopolski. Wizualizację naszego regionu stanowić będzie mapa z wyeksponowaną Wielką Pętlą Wielkopolski.
Podczas obu imprez targowych organizowane będą konkursy wiedzy o Wielkopolsce i WPW z nagrodami – gadżetami promocyjnymi dla wodniaków.
Dodatkowo podczas targów w Amsterdamie wspólnie z tamtejszym Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej zorganizowana zostanie konferencja prasowa i spotkanie z branżą wodniacką Holandii. Działania wsparte będą akcją marketingową w Internecie i mediach społecznościowych.

Koszty udziału w każdej z imprez targowych:

Prezentacja na samodzielnej ladzie  z udziałem przedstawiciela:
 -   Partnerzy Projektu Wielkiej Pętli Wielkopolski                   -   Bezpłatnie  **
 -  samorządy – członkowie WOT (nie partnerzy WPW)      -  1.200 zł + 23% VAT = 1.476 zł *, **
 -  samorządy – nie członkowie WOT                                   -   2.900 zł + 23% VAT = 3.567 zł *, **
 (oferta wyłącznie produktowa dotycząca WPW i Turystyki Wodnej)
*  Pierwszeństwo w przyjęciu zgłoszenia mają Partnerzy Projektu WPW;
** W przypadku zgłoszeń więcej niż 2 partnerów WOT podzieli lady proporcjonalnie między wystawców;
WOT nie pokrywa pozostałych kosztów udziału przedstawiciela np. dojazd, hotel, diety itp.

 Wyłożenie materiałów na ladzie  regionalnej bez udziału przedstawiciela:
- Partnerzy Projektu Wielkiej Pętli Wielkopolski            - Bezpłatnie
- członkowie WOT                                                      - Bezpłatnie
- pozostałe samorządy, branża – nie członkowie      -  200 zł +23% VAT = 246 zł
(oferta wyłącznie produktowa dotycząca WPW i Turystyki Wodnej)

Pozostałe warunki udziału:
1.    Przesłanie deklaracji uczestnictwa w targach na załączonych formularzach wraz z zaznaczoną opcją wystąpienia e–mailem na adres: promocja@wot.org.pl lub faksem na nr 61 66 45 235 w terminie do 17 stycznia  2015r. (dot. targów w Leeuwarden) oraz do 14 lutego 2015r. (dot. targów w Amsterdamie)
2.    Opłacenie kosztów promocji na podstawie faktury VAT we wskazanym terminie.
3.    Dostarczenie do WOT materiałów promocyjnych do 17 stycznia 2015r. (dot. targów w Leeuwarden)  do 14 lutego 2015r. (dot. targów w Amsterdamie) w ilości od 50 do 100 egz. z 1 tytułu w j. angielskim. Prosimy o przygotowanie gadżetów reklamowych, które uatrakcyjnią naszą wspólną promocję.
4.    Adres dostawy materiałów: Biuro WOT 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 17/19,  pok.101
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie promocji naszego województwa w Holandii jest pani Anna Piechocka tel. 61 66 45 238; e-mail: anna.piechocka@wot.org.pl
    Zakres współpracy omawiany będzie indywidualnie po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa.
           
              
    Załączniki:
-formularz uczestnictwa BOOT HOLLAND w Leeuwarden
- formularz uczestnictwa BOOT SHOW w Amsterdamie
 

Pozostałe