Szkolenia

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowuje kolejne szkolenie w ramach realizacji  zadania mającego na celu zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa promocja produktów turystycznych Wielkopolski” współfinansowanego ze środków WRPO.
Zapraszam na warsztaty szkoleniowe pt. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce – podniesienie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego”, które obejmować będą najważniejsze aktualne zagadnienia związane z marketingiem miejsc wraz z praktycznym poznawaniem wiodących produktów turystycznych Wielkopolski. 

Szkolenia skierowane są do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się m.in. opracowywaniem, wdrażaniem, promocją, a niekiedy również sprzedażą produktów turystycznych.
Ważną częścią warsztatów będą wizyty studyjne po najbliższej okolicy prezentujące główne atrakcje i produkty turystyczne. Pozwolą one uczestnikom poszerzyć wiedzę o regionie w celu skutecznego wykorzystania jej w promocji.
W każdym szkoleniu weźmie udział do 20 osób, czas trwania – 3 dni, podczas których 1,5 dnia trwać będą zajęcia merytoryczne, a pozostałe 1,5 dnia odbywać się będą wizyty studyjne prezentujące lokalne wiodące produkty turystyki kulturowej, poprzemysłowej i aktywnej.

W roku 2011 i w I kwartale 2012 odbyły się już 3 warsztaty szkoleniowe:
1.    „Kształtowanie produktu atrakcji turystycznych”
2.    „Zrównoważony rozwój w turystyce”
3.    „Tworzenie wydawnictw turystycznych”

Udział w szkoleniach jest bezpłatny

Najbliższe warsztaty szkoleniowe, na które zapraszam odbędą się w dniach 13-15 listopada 2012:
•    Wykorzystanie Internetu jako narzędzia promocji turystycznej

Kolejne obejmować będą następujące tematy:

  • 2013 - Promocja i marketing w turystyce.
  • 2013 - Badania statystyczne w turystyce.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie poprawnie wypełnionej deklaracji udziału

- faxem na nr 61 66 45 221

 lub

- skanu deklaracji mailem na adres: anna.piechocka@wot.org.pl (w temacie proszę wpisać SZKOLENIE).

  •  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2012

  •  
  • Przesłany przez Państwa dokument deklaracji udziału w szkoleniu będzie traktowany jako dokument potwierdzający udział w danym szkoleniu; co równocześnie będzie wiązało się z naszej strony z wydatkami na pokrycie transportu, wyżywienia oraz noclegu podczas szkolenia. 
  • W związku z tym prosimy o dotrzymywanie przez Państwa zobowiązań wynikających z wypełnianych i przesyłanych deklaracji i o faktyczny udział w szkoleniach. W przeciwnym razie WOT będzie narażona na ponoszenie kosztów, które nie mogą być rozliczone w projekcie. Zablokowane będą też miejsca dla innych chętnych.
  • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu i niedotrzymania 3-dniowego terminu rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostanie obciążony kosztami noclegu i wyżywienia.
  • Szczegółowe zasady uczestnictwa przedstawia regulamin.

REGULAMIN, DEKLARACJA UDZIAŁU I HARMONOGRAM DOSTĘPNE SĄ W BIURZE WOT.
ABY JE UZYSKAĆ PROSZĘ O KONTAKT Z PANIĄ ANNĄ PIECHOCKĄ:
tel. 61 66 45 235, anna.piechocka@wot.org.pl

 

Pozostałe szkolenia