Szkolenia

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna przystępuje do realizacji zadania mającego na celu zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa promocja produktów turystycznych Wielkopolski” współfinansowanego ze środków WRPO.
Zapraszam na warsztaty szkoleniowe pt. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce – podniesienie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego”, które obejmować będą najważniejsze aktualne zagadnienia związane z marketingiem miejsc wraz z praktycznym poznawaniem wiodących produktów turystycznych Wielkopolski. 

Szkolenia skierowane są do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się m.in. opracowywaniem, wdrażaniem, promocją, a niekiedy również sprzedażą produktów turystycznych.
Ważną częścią warsztatów będą wizyty studyjne po najbliższej okolicy prezentujące główne atrakcje i produkty turystyczne. Pozwolą one uczestnikom poszerzyć wiedzę o regionie w celu skutecznego wykorzystania jej w promocji.
W każdym szkoleniu weźmie udział do 20 osób, czas trwania – 3 dni, podczas których 1,5 dnia trwać będą zajęcia merytoryczne, a pozostałe 1,5 dnia odbywać się będą wizyty studyjne prezentujące lokalne wiodące produkty turystyki kulturowej, poprzemysłowej i aktywnej.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny

W roku 2011 zorganizowane zostaną 2 warsztaty szkoleniowe:

1.    07-09 listopada w Kaliszu na temat: „Kształtowanie produktu atrakcji turystycznych”
2.    05-07 grudnia w Licheniu na temat: „Zrównoważony rozwój w turystyce”

W następnych latach warsztaty obejmować będą następujące tematy:
- Wykorzystanie Internetu jako narzędzia promocji turystycznej.
- Promocja i marketing w turystyce.
- Tworzenie wydawnictw turystycznych.
- Badania statystyczne w turystyce.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie poprawnie wypełnonej deklaracji udziału zgłoszeniowego
- faxem na nr 61 66 45 221
 lub
- skanu formularza mailem na adres: anna.piechocka@wot.org.pl (w temacie proszę wpisać SZKOLENIE).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2011r.

Przesłany przez Państwa dokument deklaracji udziału w szkoleniu będzie traktowany jako dokument potwierdzający udział w danym szkoleniu; co równocześnie będzie wiązało się z naszej strony z wydatkami na pokrycie transportu, wyżywienia oraz noclegu podczas szkolenia.
W związku z tym prosimy o dotrzymywanie przez Państwa zobowiązań wynikających z wypełnianych i przesyłanych deklaracji i o faktyczny udział w szkoleniach. W przeciwnym razie WOT będzie narażona na ponoszenie kosztów, które nie mogą być rozliczone w projekcie. Zablokowane będą też miejsca dla innych chętnych.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu i niedotrzymania 3-dniowego terminu rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostanie obciążony kosztami noclegu i wyżywienia.
Szczegółowe zasady uczestnictwa przedstawia regulamin.

REGULAMIN, DEKLARACJA UDZIAŁU I HARMONOGRAM DOSTĘPNE SĄ W BIURZE WOT.
ABY JE UZYSKAĆ PROSZĘ O KONTAKT Z PANIĄ ANNĄ PIECHOCKĄ:
tel. 61 66 45 258, anna.piechocka@wot.org.pl


 

Pozostałe szkolenia