Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku - w zakresie szacunkowego całkowitego kosztu kredytu 100 tys. zł

Poznań 10.10.2014r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
 
 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowego całkowitego kosztu  udzielenia kredytu rewolwingowego o wartości 100 tys. zł w rachunku kredytowym na finansowanie należności VAT w roku 2015 pod realizację projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystki wodnej w Wielkopolsce – etap II”.
 
Informacja o szacunkowym całkowitym koszcie kredytu o wartości 100 tys. zł w linii kredytowej odnawialnej winna uwzględniać założenie, iż kredyt zostanie wykorzystany do spłaty podatku VAT w projekcie w pełnej kwocie przez okres styczeń-listopad 2015r.
 
Szacowany całkowity koszt kredytu rewolwingowego w rachunku kredytowym na finansowanie należności VAT winien uwzględniać wszystkie opłat i prowizje przez bank, tj. m.in.:
  • prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu,
  • prowizję z tytułu przyznania kredytu,
  • prowizję od niewykorzystanego kredytu/transzy kredytu (za gotowość),
  • prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu,
  • informację o jaki WIBOR oparty jest kredyt,
  • informację o wysokości marży kredytu,
  • inne prowizje i opłaty.
 
Do oceny szacowanego całkowitego kosztu kredytu będą brane jedynie oferty zawierające szacowany całkowity koszt kredytu obejmujący okres 01.01.2015 – 30.11.2015r.
 
 
SZACOWANY KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU:
 
 
KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU
 
1
Koszt ogólny brutto – całkowity koszt projektu
1.174.000,00 zł
2
Koszt ogólny netto – koszty kwalifikowane
983.451,00 zł
3
Spodziewana kwota dofinansowania z UE (85% kosztów kwalifikowanych)
835.933,35 zł
4
Wkład własny
147.517,65 zł
5
Koszty niekwalifikowane (PODATEK VAT)
190.549,00 zł
 
 
Informujemy, iż projekt pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” ma być współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie informacji do dnia 17 października 2014r.
 
W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela Pan Mariusz Kumolka pod numerem telefonu 61 66 45 236 lub prosimy o kontakt mailowy: mariusz.kumolka@wot.org.pl
 

 

Za przesłane informacje z góry serdecznie dziękujemy!

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne