Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 12.11.2012

 

  
Poznań, dnia 12.11.2012 r.
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
1
Wykonanie zmina w projekcie graficznym folderów "Wielkopolska - największe atrakcje turystyczne" "Turystyka konna w Wielkopolsce" " Turystyka aktywna w Wielkopolsce" "Szlaki turystyczne na obszarach chronionych"- okładka "Turystyka biznesowa w Wielkopolsce" seria wydawnictw nt. turystyki kulturowej (wszystkie wersje językowe) oraz przygotowanie w/w folderów do druku.
styczeń 2013 roku
styczeń 2013 roku
 

Pozostałe zamówienia publiczne